Focus Elektro AS er et elektroinstallasjonsfirma som holder til på Ryen i Oslo. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen sterk- og svakstrømsinstallasjoner i nærings- og boligbygg. Alene eller i samarbeid med våre leverandører prosjekterer og installerer vi alle typer elektroinstallasjoner i Oslo og Akershus.

Foto kredit: Calle Huth / Studio Illegal

Autorisasjoner

Våre ansatte kurses årlig og innehar autorisasjon på de fleste fagområder

  • Ingeniørkompetanse
  • Autorisert installatør
  • Godkjent for ansvarsrett
  • DSB godkjenning
  • Godkjent opplæringsbedrift
  • Startbank
  • Elektroinstallatør gruppe L
  • Autorisert kabel-TV installatør (KIA)
  • Autorisert tele- og datainstallatør (TIA)

Ønsker du tilbud, råd, veiledning eller annet i forbindelse med ditt prosjekt?

Kontakt oss